Het verhaal van de Hersen Darm Stichting

De Hersen Darm Stichting beoogt de wisselwerking tussen de hersenen en de darmen wetenschappelijk te onderzoeken en professionals hierin op te leiden. Het effect van behandelingen van jongeren met aandacht en concentratieproblemen, autisme en informatieverwerkingsstoornissen wordt gemeten via neuropsychologisch en microbiologisch voor- en na onderzoek. Wij willen aantonen dat het geestelijk welzijn verbeterd kan worden door het optimaliseren van de darmen.

De Hersen Darm Stichting heeft het doel om vanuit een multidisciplinaire benadering kinderen en jongvolwassenen te behandelen op basis van hun individuele hersen-darm profiel. Door middel van deze specifieke onderzoeksuitkomsten wordt de gepersonaliseerde behandeling gestart en gevolgd.

Hierbij wordt de kern van de problematiek benaderd  en bestaat de behandeling niet louter uit symptoombestrijding. Deze Hersen-Darm aanpak biedt een evenwichtige en gezonde basis voor de toekomst.

Dit gunnen we ieder kind!