Connectie hersenen en darmen

Er bestaat een directe relatie tussen de hersenen en de darmen, dit noemt men het hersen-darm-as. De communicatie tussen de hersenen en de darmen vindt onbewust plaats door de verbinding van het autonome zenuwstelsel van de hersenen en het enterische zenuwstelsel van de darmen.

De bacteriën in de darmen veranderen de werking van de hersenen en kunnen zo je denken en doen beïnvloeden. Wanneer de darmen niet goed werken kunnen er dus gedragsstoornissen ontstaan. De bacteriën die in de darmen leven beïnvloeden onze hersenen en ons gedrag. Wanneer de bacteriënhuishouding uit balans is, is er sprake van een verhoogde hersenactiviteit in de gebieden die verantwoordelijk zijn voor angst en depressie.

Er zijn verschillende factoren bepalend voor gedrag, maar darmbacteriën spelen hier een grote rol in. Een kleine verstoring door bijvoorbeeld een infectie of antibiotica kan al leiden tot gedragsveranderingen.

Wanneer er in plaats van het behandelen van de psychische problemen meer wordt gekeken naar de oplossing van de darmproblemen, zullen de psychische problemen vanzelf afnemen. Door middelen toe te dienen die de darmflora verbeteren kunnen de problemen veel effectiever worden opgelost.

De Hersen Darm Stichting geeft voorlichting over de werking van je hersenen en darmen, medisch onderzoek en behandelingen.

Darmen en stress

Stress is een van de belangrijkste prikkels tussen de darmen en de hersenen. Wanneer de hersenen een probleem signaleren willen ze dit probleem oplossen. Hiervoor is veel energie nodig. De hersenen lenen deze energie vaak van de darmen. Tijdens de vertering gaat de darm energie besparen, minder slijmstoffen produceren en de doorbloeding van de darm verminderd. Dit kan de darm niet langdurig doen en na een tijdje zal de darm stoppen met meewerken en gaat onprettige signalen sturen naar de hersenen. Men gaat zich erg moe en ziek voelen, heeft geen trek meer en krijgt bijvoorbeeld diarree.