Het verhaal van Bas

Neuropsychologisch onderzoek voor kinderen

Bas, 10 jaar uit groep 6 werd door zijn ouders aangemeld voor Neuropsychologisch onderzoek voor kinderen bij KNP Praktijk. Zijn ouders hadden al drie jaar lang van alles geprobeerd maar zijn concentratie en schoolresultaten werden niet beter, niets bleek te helpen.

Alarmerend was dat Bas regelmatig van school gehaald moest worden met hoofd- en buikpijn. Volgens zijn leerkracht zat Bas vaak apathisch, onderuit gezakt en leek hij ongeïnteresseerd in de lessen. Het neuropsychologisch onderzoek liet een gemiddeld probleem oplossend niveau zien bij een sterk wisselende selectieve en volgehouden aandacht. Zijn informatieverwerking was te gefragmenteerd. Stukje bij beetje kon hij informatie onthouden, was hij snel vermoeid en kreeg hij buikpijn. Hierdoor bleek hij vaak niet bij de les te zijn. Overvraging ontstond waardoor hij vaak met hoofdpijn thuiskwam. Uitgeput viel hij dan op de bank in slaap.

 

Basis Screening Darm Plus onderzoek

Na het Kinder Neuro Psychologische onderzoek werd onder meer een Basis Screening Darm Onderzoek (feces onderzoek) afgenomen. Er werd bij Bas een forse darmdysbiose gevonden. Een dysbiose is een sterk veranderde samenstelling van de darmflora, waardoor de balans van de darmflora ernstig verstoort is. Er zijn teveel ‘’slechte’’ bacteriën en te weinig ‘’goede’’; de verhouding klopt niet meer. Dit zorgt voor een verstoring in het immuunsysteem, energieniveau en opname van informatie. Naar aanleiding van deze dysbiose is er besloten te starten met speciale supplementen voor de optimalisatie van de darmen.

Verwacht werd dat de energieverbetering zou leiden tot een afname in concentratie- en aandacht problemen.

Bij Bas bleek dat inderdaad zo. Bas zijn aandacht en concentratie en hierdoor zijn schoolprestaties zijn sinds de start van de behandeling flink verbeterd. Hij moest even opstarten, het heeft even geduurd maar toch, het is de moeite waard, zijn moeder vertelt:

 

“Maar het belangrijkste resultaat dat we hebben behaald, is dat Bas weer lekker in zijn vel zit, energiek en gemotiveerd is en ziet dat hij echt wel dingen kan!”

 

Bas zijn transformatie werd ook door andere mensen opgemerkt:

 

“Daarnaast krijg ik van de juffen op school door dat zijn werkhouding enorm verbeterd is. Hij is actief en doet mee, hangt dus niet meer ongemotiveerd en lusteloos in zijn stoel zoals we de jaren daarvoor te horen kregen van school.”

 

Er is veel onderzoek gedaan naar de samenstelling van de darmflora. De invloed daarvan op de hersenen bij kinderen met ADHD en/of autisme is echter nog een onontgonnen terrein. Klinisch Neuro Psychologen onderzoeken of er een relatie bestaat tussen het neuropsychologisch profiel en het darm profiel bij kinderen met aandachts problemen (andere manier van leren) en kinderen met autisme (andere manier van zijn) in de leeftijd 10-17 jaar.

Het is inmiddels bekend dat er een wisselwerking bestaat tussen de darm en de hersenen. Dit wordt de hersen-darm-as genoemd. Neuro-actieve stoffen kunnen via de darmwand in de hersenen komen en daar onder meer neuropsychiatrische problemen creëren. Darmklachten (buikpijn zonder medische aandoening) kunnen worden veroorzaakt door een daling van de aantallen gezonde bacteriën in de darm en soms ‘’hersenklachten’’ (hoofdpijn, concentratie-verstoring) veroorzaken. Om het advies binnen de therapeutische context te verbeteren, zullen er naast gepersonaliseerde KNP-onderzoeken ook ontlastingsonderzoek plaats vinden. Deze onderzoeken worden uitgevoerd in samenwerking met RP een onderzoekslaboratorium gespecialiseerd in o.a. feces onderzoek.

17 Februari 2016 de moeder van Bas stuurt ons een update over haar zoon: “Een aantal maanden nadat we zijn begonnen met het traject, ging het eigenlijk al de goede kant op met hem. Hij had meer energie, kon zich beter concentreren, het was niet meer zo druk in zijn hoofd. Daarnaast werd hij steeds gemotiveerder: hij ging steeds zelfstandiger werken, ik hoefde hem niet meer 5x te overhoren voor een toets, als hij iets 1x doorlas, kende hij het al. Hij was rustiger, niet meer zo snel gefrustreerd; kortom een heel ander kind dan voor de zomervakantie!”