Magnesium, vitamine B2 en co-enzym Q10 tegen migraine

In het verleden werden enkele onderzoeken uitgevoerd bij migrainepatiënten waaruit bleek dat extra magnesium, co-enzym Q10 en vitamine B2 (riboflavine) mogelijk het aantal en de ernst van migraineaanvallen kan verminderen.

Magnesium

Zo is er een onderzoek uit 2003 van de grote Calififornische gezondheidsorganisatie Kaiser Permanente waarbij aan kinderen die kampten met migraine extra magnesium (als oxide) werd gegeven in een dagdosering van 9 mg per kg lichaamsgewicht. Daardoor nam de frequentie van de migraineaanvallen af.

Ook is er een studie uit 1996 onder volwassen patiënten waarbij men 600 mg magnesium (citraat) per dag kreeg. In dit dubbelblind onderzoek werd het aantal migraineaanvallen met 42 % verminderd. In de placebogroep was de vermindering 16%. Deze hoge dosering magnesium veroorzaakte overigens bij 18% diarree.

Riboflavine

Voor de effectiviteit van hoge doses vitamine B2 (riboflavine) is minder bewijs. De onderzoeken die zijn uitgevoerd hebben niet allemaal dezelfde uitkomst. Een onderzoek onder 55 volwassen patiënten liet duidelijke verbeteringen zien in de groep die 400 mg vitamine B2 per dag kreeg t.o.v. de placebogroep. Meer dan de helft van de patiënten ondervond minimaal een halvering van het aantal aanvallen. Bij een ander onderzoek bleven deze resultaten uit. In dat onderzoek kreeg de placebogroep echter ook 25 mg vitamine B2 – waarschijnlijk om de urine geel-groen te laten verkleuren zodat men niet kon raden in welke groep men zat.

In dit onderzoek was de respons in deze placebogroep ook hoog waardoor er weinig verschil was met de groep die de 400 mg per dag had gekregen. Ook bij kinderen zijn enkele onderzoeken uitgevoerd, waaronder een Nederlands onderzoek. Hieruit bleek dat het vermoedelijk niet werkzaam is bij migraine maar mogelijk wel spanningshoofdpijn bij deze patiënten kan verminderen.

Co-enzym Q10 

Een onderzoek uit 2005 liet gunstige resultaten zien met een dosering van 3 maal daags 100 mg co-enzym Q10. Dit verminderde het aantal migraineaanvallen in de derde maand met minstens 50% bij 48% van de mensen. Dit percentage was 14 % in de placebogroep.  

Een onderzoek onder kinderen liet snellere verbetering zijn bij degenen die 100 mg co-enzym Q10 per dag kregen maar na 8 maanden was er geen verschil met de placebogroep die alleen de reguliere behandeling had gekregen en er ook aanmerkelijk op was vooruitgegaan.

Combinatiesupplement

Onlangs zijn de resultaten gepubliceerd van een Duits onderzoek met een supplement dat specifiek is samengesteld voor migrainepatiënten genaamd Migravent. In Nederland is dit supplement voor zover mij bekend niet verkrijgbaar. De samenstelling vindt u hier. 

In de gebruikte dosering in het onderzoek bevatte het o.a. 600 mg magnesium, 150 mg co-enzym Q10 en 400 mg riboflavine. Er deden 130 migrainepatiënten mee waarvan een deel het supplement gedurende drie maanden kreeg en de anderen een placebo. Het aantal dagen met migraine per maand daalde in de groep dat het supplement had gekregen van gemiddeld 6,2 naar 4,4 dagen en van 6,2 naar 5,2 dagen in de placebogroep. Dit was dus geen groot verschil.

Ook de intensiteit van de migraineaanvallen verminderde sterker in de groep die het supplement had gekregen. De beoordeling door de patiënten na afloop van de behandeling – onkundig van het feit of men het supplement dan wel de placebo had gekregen – vertoonde het grootste verschil. Deze werd door 18% van de mensen in de supplementgroep als zeer goed beoordeeld en door 29%  als goed. Deze percentages waren respectievelijk 0% en 25% in de placebogroep.

Oral magnesium oxide prophylaxis of frequent migrainous headache in children: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial.
Wang F1, Van Den Eeden SK, Ackerson LM, Salk SE, Reince RH, Elin RJ. Headache. 2003 Jun;43(6):601-10

Prophylaxis of migraine with oral magnesium: results from a prospective, multi-center, placebo-controlled and double-blind randomized study.
Peikert A1, Wilimzig C, Köhne-Volland R. Cephalalgia. 1996 Jun;16(4):257-63.

Effectiveness of riboflavin in pediatric migraine prevention
Michelle Sherwood, MD and Ran D. Goldman, MD FRCPC. Can Fam Physician. 2014 Mar; 60(3): 244-246.
PMCID: PMC3952759

Efficacy of coenzyme Q10 in migraine prophylaxis: a randomized controlled trial.
Sándor PS1, Di Clemente L Neurology. 2005 Feb 22;64(4):713-5. A randomized, double-blinded, placebo-controlled, crossover, add-on study of CoEnzyme Q10 in the prevention of pediatric and adolescent migraine.
Slater SK1, c.s.  Cephalalgia. 2011 Jun;31(8):897-905. doi: 10.1177/0333102411406755. Epub 2011 May 17.

Vitamin supplementation as possible prophylactic treatment against migraine with aura and menstrual migraine.
Shaik MM, Gan SH. Biomed Res Int. 2015;2015:469529. doi: 10.1155/2015/469529. Epub 2015 Feb 28.

Improvement of migraine symptoms with a proprietary supplement containing riboflavin, magnesium and Q10: a randomized, placebo-controlled, double-blind, multicenter trial
Charly Gaul c.s.. J Headache Pain. 2015; 16: 32.
Published online 2015 Apr 3. doi: 10.1186/s10194-015-0516-6

Bron: vita-info.nl