Omega3 en gedragsstoornissen

Omega3-vetzuren (vooral het DHA-zuur) spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een goede fysieke gezondheid en speciaal bij de ontwikkeling van een gezonde, sterke hersenstofwissling. Lage bloedspiegels van omega3 is geassocieerd met ADHD en gerelateerde gedrag- en leerproblemen. Ook het nut van suppletie van omega3 in deze situatie is al eerder aangetoond.


De universiteit van Oxford heeft 493 schoolgaande kinderen tussen 7-9 jaar met beperkte leesprestaties onderzocht. Een lage DHA-spiegel was duidelijk gerelateerd aan beperkte leesprestaties en leergeheugen. Tevens werd in deze groep meer emotionele labiliteit en ongewenst gedrag in de thuissituatie vastgesteld.


De westerse leefstijl gaat over het algemeen gepaard met een overschot aan omega6 en een tekort aan omega3. Dit onderzoek toont het belang van omega3 in situaties van ADHD, autisme en dyslexie (beperkte leesprestaties).

Bron: P. Montgommery et al, universiteit Oxford werkgroep Evidence-Based Intervention, juni 2013