Wat doet de Hersen Darm Stichting

Er bestaat een directe relatie tussen de hersenen en de darmen. De bacteriën in de darmen veranderen de werking van de hersenen en kunnen zo je denken en doen beïnvloeden. Wanneer de darmen niet goed werken kunnen er dus gedragsstoornissen ontstaan.

De stichting heeft zich als doel gesteld dat kinderen en jong volwassen structureel behandeld kunnen worden voor hun gezondheidsproblemen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Wij willen daadwerkelijk de problemen bij de wortel aanpakken en niet uit louter symptoombestrijding toepassen.

Dit doel willen we bereiken door wetenschappelijk onderzoek en opleiding op het gebied van de hersen-darm-relatie. De doelgroep waarmee we beginnen zijn kinderen en jongeren die Alle Dagen Dromen (ADD). Door middel van neuropsychologisch onderzoek willen we aantonen dat aandacht verbeterd kan worden door de optimalisatie van de darmflora.

 

In de praktijk

Bas, 10 jaar oud, had last van concentratieproblemen. Drie jaar lang hadden zijn ouders van alles geprobeerd, zijn concentratie en schoolresultaten werden niet beter, niets bleek te helpen. Opvallend was dat Bas vaak van school gehaald moest worden wegens hoofdpijn en buikpijn. Na een KNP-onderzoek werd een forse darmdysbiose gevonden.

Naar aanleiding hiervan werd besloten te starten met speciale supplementen voor de optimalisatie van de darmen. Verwacht werd dat dit zou leiden tot een afname van concentratieproblemen. Bas zijn aandacht en concentratie zijn inderdaad sinds de start van de behandeling flink verbeterd. Bas zat weer lekker in zijn vel, was energiek en gemotiveerd. Van juffen kregen ze te horen dat zijn werkhouding enorm verbeterd was!

 

“Wij willen dat kinderen en jong volwassen structureel behandeld kunnen worden voor hun gezondheidsproblemen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Wij willen daadwerkelijk de problemen bij de wortel aanpakken en niet uit louter symptoom bestrijding toepassen.”

Speerpunten

De twee speerpunten van de Stichting zijn onderzoek en onderwijs.
In samenwerking met universiteiten en onderwijsinstellingen wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan. De onderzoeksresultaten, conclusies en daarmee verbonden publicaties zullen bekend worden gemaakt aan zowel behandelaars als het publiek. Zodoende willen wij bijdragen aan de volksgezondheid.

Wij willen een referentie zijn op het gebied van onderzoek naar de hersen-darm-as en een nieuw wetenschappelijk platform worden op dit vakgebied. Wij willen op een groot aantal kinderen en jongeren een  geprotocolleerde behandeling toepassen met voor- en nameting. Met deze informatie willen wij een wetenschappelijk verantwoorde database creëren, welke als basis voor analyse en onderzoek zal dienen.

De resultaten en conclusies uit dit onderzoek zullen inzicht creëren in de wisselwerking tussen hersenen en darmen en zullen de basis zijn voor verbeterde en meer effectieve behandelingen.